სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  27  აგვისტო
  2014
  დღე თვე წელი
  26.08 01.08 01.01
    26.08 26.08
  ნაშთი დასაწყისი:
   366.7
   314.3  287.1
  შემოსულობები:  20.7  598.4  5,340.3
  მ.შ გადასახადები:  20.0   468.8  4,319.1
  გადასახდელები:  22.8   548.1  5,262.9
  ნაშთი ბოლოს:  364.6  364.6  364.6

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •