სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  25  ნოემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  24.11 01.11 01.01
    24.11 24.11
  ნაშთი დასაწყისი:
   435.0
   479.8  287.1
  შემოსულობები:  25.8  472.3  7,664.2
  მ.შ გადასახადები:  24.9  436.8  6,025.1
  გადასახდელები:  26.3  517.5  7,516.8
  ნაშთი ბოლოს:  434.5  434.5  434.5

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •