სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  21  ოქტომბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  20.10 01.10 01.01
    20.10 20.10
  ნაშთი დასაწყისი:
   615.8
   625.9  287.1
  შემოსულობები:  38.0  413.0  6,934.5
  მ.შ გადასახადები:  33.7  364.2  5,403.5
  გადასახდელები:  58.8  443.9  6,626.7
  ნაშთი ბოლოს:  594.9  594.9  594.9

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •