სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი
 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  17  აპრილი
  2014
  დღე თვე წელი
  16.04 01.04 01.01
    16.04 16.04
  ნაშთი დასაწყისი:
   509.1
   483.9  287.1
  შემოსულობები:  46.2  404.4  2,448.7
  მ.შ გადასახადები:   35.6   323.3  1,962.6
  გადასახდელები:   47.1   380.1  2,227.6
  ნაშთი ბოლოს:  508.2  508.2  508.2

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ