სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  19  დეკემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  18.12 01.12 01.01
    18.12 18.12
  ნაშთი დასაწყისი:
   455.6
   391.2  287.1
  შემოსულობები:  181.9  715.8  8,544.6
  მ.შ გადასახადები:  18.5  493.2  6,603.5
  გადასახდელები:  21.9  491.4  8,216.2
  ნაშთი ბოლოს:  615.6  615.6  615.6

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •